Pirin FIAT

 

 

На 26 септември 1966 г. е проведена среща между ръководителите на ДСО “Балканкар” и представители на FIAT. От италианска страна е подготвена информация до управлението на FIAT, която има следното главно съдържание: ДСО Балканкар иска да сключи сделка с FIAT в етапи, както следва:

1. През 1966г., до края на годината, Fiat да достави на Балканкар 300 – 350 бр. леки коли Fiat 850 в разглобено състояние, по стандарт №1.

2. През 1967 година, Fiat да достави за монтаж в България леки коли Fiat 850 в количества 3000 – 5000 броя.
3. Fiat да проектира завод за монтаж и частично производство на автомобили с капацитет ....бр. Завода да влезе в експлоатация през .... год. 
4. Fiat да организира служби за сервизно обслужване.
5. Fiat да проектира и построи склад за резервни части.
В проекто-договора е заложено ДСО “Балканкар” да заплаща на Fiat, чрез компенсация със стоки от листата на износните централи на България. 
На 17 и 18 ноември при търговския директор на ДСО “Балканкар” е съставен текста на договора заедно с италианците, но се появяват известни усложнения, поради високите изисквания предявени от българска страна. В крайна сметка е постигнато съгласие за развиване на собствено производство на детайли и групи от агрегатите от леките автомобили Fiat в размер на 40 % от стойността на колата. На 6 декември 1966 г.са получени първите чертежи от Fiat в два варианта.
На 3 март 1967 г. в Торино, Италия е сключен договор с FIAT за монтаж на леки автомобили FIAT 850 BERLINA, 850 COUPE, 124 BERLINA и 124 COMBI.
Първите 18 броя коли FIAT 850 пристигат в ЗЛА “Балкан” на 10 май 1967 г. Скоро след усвояване на монтажа е взето решение да бъде избрано българско име на сглобяваните в Ловеч италиански автомобили. Те неофициално са наречени “Пирин”, въпреки че фирмените надписи върху каросерията остават непроменени.
На 27 юни 1967 г. е монтирана първата кола FIAT 850 в ЗЛА “Балкан”.
На 12 март 1968 г. са получени първите коли FIAT в разглобено състояние по стандарт 2А, а на 2 април в завода пристига и постоянния представител на Fiat в София за оказване на техническа помощ.
Монтажа на Fiat 850 по стандарт 2А стартира на 4 април 1968 г.
Между 28 април и 5 май 1968 г. инж. Димитър Дамянов е командирован в Торино за сключване на договор с FIAT относно доставката на съоръжения за заварка и монтаж. 
На 28 април 1968 г. в завода пристига инж. Бразио в качеството си на технически контрольор, а на 13 декември 1968 г. в ЗЛА “Балкан” идват специалистите Мюлер и Грималди от фирмата “Трафо”, Италия във връзка с монтажа на бояджийска инсталация. 
През 1971 г. изтича петгодишния договор с Fiat, който впоследствие не е подновен. Последният сглобен автомобил по това споразумение е Fiat 850, който напуска монтажната линия на завода в Ловеч през септември 1971 г.

Монтаж на Пирин-FIAT в Ловеч
Fiat 850 берлина (1967 – 1971) 360 броя
Fiat 850 купе (1967 – 1970) 89 броя
Fiat 124 берлина (1967 – 1971) 274 броя
Fiat 124 комби (1967 – 1970) 35 броя
общо 758 броя
До 1971 г. в Ловеч са изработени още и 165 000 крика за автомобилите FIAT 850 и 124

http://images.forum-auto.com/mesimages/686078/1967pirinfiat850.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/686078/1967bulgarrenault101.jpg

Service Après-Vente

Repair service
 Genuine spare parts
   Tyres
   Batteries and Chargers
   Maintenance
   
   
   
   
   

 

Balkancar 2015